Dakota JV Baseball v Utica-04078
Dakota Varsity v LCN-41
Dakota Girls v Troy-01813
Dakota Girls v Romeo-01471
Dakota v Ike-09323
Dakota v Ike-10001
Dakota JV-A v Henry Ford II-08378
Dakota Varsity v Henry Ford II-08725
Dakota Varsity Girls v Chippewa Valley JV-A-07522
Dakota Varsity Girls v Chippewa Valley -08170